PROJEKTBESKRIVNING

På vilket sätt är projektet nyskapande och vilken livsfråga eller religiös tematik behandlas?