PLANERAD UPPFÖLJNING

Vad vill du/ni göra med det färdiga konstverket, d v s konserter, utställningar eller annat?