MÅL/SYFTE

Vad vill du/ni med projektet? Vilken är visionen?