BUDGET

Budgeten bör inkludera projektets samtliga delar. Om projektets totala budget är större än stipendiet är det viktigt att du/ni preciserar vad det sökta stipendiet ska användas till.